Nail salon Shavertown, Nail salon 18708, Casa Bella Nails & Spa

  • Interior and Facilities at Casabella Nails & Spa in Shavertown, PA 18708
  • 14_result-w576.webp
  • 11_result-w576.webp
  • 9_result-umu-w576.webp
  • 8_result-rty-w576.webp
  • 7_result-316-w576.webp
  • 6_result-l81-w576.webp
  • 5_result-3tl-w576.webp
  • 4_result-omw-w576.webp
Interior and Facilities at Casabella Nails & Spa in Shavertown, PA 18708
Interior and Facilities at Casabella Nails & Spa in Shavertown, PA 18708

Interior and Facilities at Casabella Nails & Spa

14_result-w992.webp
14_result-w992.webp

Nail Salon

11_result-w992.webp
11_result-w992.webp

Nail Salon

9_result-umu-w992.webp
9_result-umu-w992.webp

Nail Salon

8_result-rty-w992.webp
8_result-rty-w992.webp

Nail Salon

7_result-316-w992.webp
7_result-316-w992.webp

Nail Salon

6_result-l81-w992.webp
6_result-l81-w992.webp

Nail Salon

5_result-3tl-w992.webp
5_result-3tl-w992.webp

Nail Salon

4_result-omw-w992.webp
4_result-omw-w992.webp

Nail Salon

Contact us

Mon - Sat: 9:00 am - 7:00 pm
Sunday: Closed
Address: 1930 N Memorial Hwy,
Shavertown, PA 18708